Tag: brAInfood

brAInfood: Meet jij ook je gezondheid?
brAInfood: Meet jij ook je gezondheid?

In deze brAInfood gaan we dieper in op fitness trackers: wat doen ze juist, en waarop moet je letten bij het gebruik ervan?

Publicaties
brAInfood: Wat houdt transparante AI in?
brAInfood: Wat houdt transparante AI in?

In deze brAInfood lichten we kort een aantal types transparantie toe en hoe je best die evenwichtsoefening tussen te weinig of te veel transparantie kan aanpakken.

Publicaties
brAInfood: Wat zijn deepfakes?
brAInfood: Wat zijn deepfakes?

In deze brAInfood kom je meer te weten over deepfakes a.d.h.v. enkele voorbeelden en tips om ze te herkennen.

Publicaties
brAInfood: Algoritmische nieuwsselectie
brAInfood: Algoritmische nieuwsselectie

Deze brAInfood legt uit wat de risico’s zijn van algoritmische nieuwsselectie en hoe jij en de media ermee kunnen omgaan.

Publicaties
brAInfood: Hoe laten we Vlamingen creatief nadenken over AI?
brAInfood: Hoe laten we Vlamingen creatief nadenken over AI?

Deze brAInfood bevat een samenvatting van de voorstudie bij 1145 Vlamingen in kader van het amai!-project.

Publicaties
brAInfood: Strategieën om je privacy te beschermen
brAInfood: Strategieën om je privacy te beschermen

In deze brAInfood geven we je tips om je gegevens beter te beveiligen tegen allesomvattende surveillance door bedrijven of overheden en/of het openbaar beschikbaar worden van al jouw data door één enkel datalek.

Publicaties
brAInfood: Databescherming en chatbots
brAInfood: Databescherming en chatbots

Deze brAInfood licht enkele aandachtspunten m.b.t. chatbots toe, en geeft jongeren enkele tips om hun (persoons)gegevens beter te beschermen.

Publicaties
brAInfood: Welke obstakels belemmeren het delen van ANPR-gegevens in België?
brAInfood: Welke obstakels belemmeren het delen van ANPR-gegevens in België?

Deze brAInfood legt mogelijke pijnpunten voor gegevensdeling bloot aan de hand van het voorbeeld ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Publicaties
brAInfood: 2 populaire diensten die machine learning algoritmes gebruiken
brAInfood: 2 populaire diensten die machine learning algoritmes gebruiken

In deze brAInfood gaan we dieper in op algoritmes voor machinaal leren aan de hand van twee concrete voorbeelden: Netflix en navigatie-applicaties.

Publicaties
brAInfood: Hoe maak je de beslissingen van AI verklaarbaar?
brAInfood: Hoe maak je de beslissingen van AI verklaarbaar?

Deze brAInfood geeft je meer informatie over ‘verklaarbaarheid’ (explainability).

Publicaties
brAInfood: Databescherming en voice assistants
brAInfood: Databescherming en voice assistants

Deze brAInfood licht een aantal aandachtspunten toe met betrekking tot de privacy en gegevensbescherming van voice assistants.

Publicaties
brAInfood: Houdt mijn technologie rekening met ethiek?
brAInfood: Houdt mijn technologie rekening met ethiek?

Deze brAInfood presenteert een vragenlijst voor gebruikers van AI-technologieën om zelf te bepalen of een AI-systeem zich ethisch verantwoord gedraagt of niet.

Publicaties
brAInfood: Wie is aansprakelijk voor de schade bij zelfrijdende wagens?
brAInfood: Wie is aansprakelijk voor de schade bij zelfrijdende wagens?

Deze brAInfood is een beknopte weergave van de soms complexe juridische vraagstukken rond aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade bij zelfrijdende wagens.

Publicaties
brAInfood: Ben jij een expert in artificiële intelligentie?
brAInfood: Ben jij een expert in artificiële intelligentie?

Wat weet jij over artificiële intelligentie? Ben je een expert of een leek? Test je kennis in deze quiz!

Publicaties
brAInfood: Wat is 'legal sandboxing' voor AI?
brAInfood: Wat is 'legal sandboxing' voor AI?

Deze brAInfood gaat dieper in op ‘legal sandboxing’ voor artificiële intelligentie (AI), opgenomen door de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) van de Europese Commissie in het document ‘Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI’.

Publicaties
brAInfood: Hoe 'betrouwbaar' is artificiële intelligentie?
brAInfood: Hoe 'betrouwbaar' is artificiële intelligentie?

brAInfood 3: Hoe 'betrouwbaar' is artificiële intelligentie?

Publicaties
brAInfood: Hoe overleef je een gesprek over artificiële intelligentie?
brAInfood: Hoe overleef je een gesprek over artificiële intelligentie?

Deze brAInfood licht 8 concepten toe die vaak voorkomen in gesprekken over artificiële intelligentie. Wanneer je deze onder de knie hebt, ben je in staat om een basisgesprek over artificiële intelligentie te voeren en/of te volgen.

Publicaties
brAInfood: Hoe omschrijf jij artificiële intelligentie?
brAInfood: Hoe omschrijf jij artificiële intelligentie?

In deze eerste brAInfood gaat het Kenniscentrum in op de vraag: hoe definieer je dat nu eigenlijk, artificiële intelligentie?

Publicaties