Tag: brAInfood

brAInfood - Management met data: wat is de impact van de dataficatie van de werknemer?
brAInfood - Management met data: wat is de impact van de dataficatie van de werknemer?

Dataverzameling op het werk is gebruikelijk. Denk aan het uploaden van je diploma of de registratie van je projecturen. Maar wat zou je ervan vinden als je werkgever continu data verzamelt om je prestaties en productiviteit te monitoren?

Publicaties
brAInfood: hoe waterdicht zijn watermerken?
brAInfood: hoe waterdicht zijn watermerken?

Ben je ook wel eens verbaasd over hoe authentiek AI-gegenereerde content lijkt? Leer meer over GenAI, herkenningsmethoden en regelgeving in deze brAInfood.

Publicaties
brAInfood: Wat is de synergie tussen duurzaamheid en AI
brAInfood: Wat is de synergie tussen duurzaamheid en AI

De afgelopen jaren is de aandacht toegenomen voor de inzet van AI ter bevordering van duurzaamheid. Maar wat betekenen termen als 'duurzame AI' en 'duurzaamheid'? Een gemeenschappelijk begrip is van belang.

Publicaties
brAInfood: Wat zijn foundation models?
brAInfood: Wat zijn foundation models?

Sinds de komst van ChatGPT worden we overspoeld met wat generatieve AI-modellen allemaal kunnen. De basis van OpenAI's ChatGPT zijn foundation models. Maar hoe werken ze nu echt? In deze brAInfood leggen we het aan je uit.

Publicaties
brAInfood: Hoe sta jij tegenover dataverzameling in het publieke domein?
brAInfood: Hoe sta jij tegenover dataverzameling in het publieke domein?

We publiceerden onlangs onze nieuwe monitor, waar we 1682 Vlamingen vroegen hoe zij staan tegenover datagedreven technologieën in de publieke ruimte. Deze brAInfood vat de belangrijkste resultaten samen.

Publicaties
brAInfood: Hoe is de AI-levenscyclus gereguleerd?
brAInfood: Hoe is de AI-levenscyclus gereguleerd?

In deze brAInfood bekijken we verschillende legale regimes tijdens verschillende fasen in de AI-levenscyclus. We bespreken de meest relevante regimes in een handig overzicht.

Publicaties
brAInfood: Hoe kan je werkbaar werk waarborgen bij AI op de werkvloer?
brAInfood: Hoe kan je werkbaar werk waarborgen bij AI op de werkvloer?

In deze brAInfood gaan we dieper in op het belang van werknemersbetrokkenheid voor een succesvolle adoptie van AI-technologie.

Publicaties
brAInfood: Wat zijn datakluizen en wat betekent dit voor jou?
brAInfood: Wat zijn datakluizen en wat betekent dit voor jou?

In deze brAInfood gaan we in op het takenpakket en de organisatie van Athumi onder haar oprichtingsdecreet. We bespreken het aanbieden van persoonlijke datakluizen en SOLID.

Publicaties
brAInfood: Hoe werkt de Instagram Ontdekken pagina?
brAInfood: Hoe werkt de Instagram Ontdekken pagina?

In deze brAInfood lees je meer over welke AI-technologie bepaalt hoe jouw Ontdekken pagina eruitziet en hoe je er zelf iets over te zeggen hebt.

Publicaties
brAInfood: Hoe sta jij tegenover slimme technologieën in je huis?
brAInfood: Hoe sta jij tegenover slimme technologieën in je huis?

Smarthometechnologieën zijn talrijk aanwezig in onze huishoudens. Hoe werken deze technologieën juist, hoe gaan ze om met jouw data en wat betekent dat voor jouw privacy?

Publicaties
brAInfood: Hoe maak je een succes van data- en AI-innovaties in je organisatie?
brAInfood: Hoe maak je een succes van data- en AI-innovaties in je organisatie?

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij veranderingstrajecten wanneer datagedreven innovaties of AI worden geïmplementeerd in een organisatie? In deze brAInfood lichten we toe waarom het belangrijk is om werknemers een stem en rol te geven en hen actief te laten participeren in zo’n veranderingstraject, en op welke manier je dit kan doen.

Publicaties
brAInfood: Inzicht in toekomstige EU-wetgeving over data en algoritmes
brAInfood: Inzicht in toekomstige EU-wetgeving over data en algoritmes

Datagovernanceverordening, Digitaledienstenverordening en Digitalemarktenverordening: overzicht van kernbegrippen, potentiële impact en de verplichtingen.

Publicaties
brAInfood: AI in onderwijs, hoe verandert het een leeromgeving?
brAInfood: AI in onderwijs, hoe verandert het een leeromgeving?

Welke AI-systemen worden gebruikt in het onderwijs, en met welk resultaat? Wie is er allemaal (in)direct betrokken in de ontwikkeling en het gebruik van die systemen, en met welke gegevens worden ze gevoed? Dit kom je te weten in deze brAInfood, samen met wat jij als leerkracht kan doen met AI en waarvoor je aandachtig moet zijn.

Publicaties
brAInfood: Hoe kan technologie werknemers ondersteunen?
brAInfood: Hoe kan technologie werknemers ondersteunen?

In deze brAInfood kijken we naar 'operator assistance technology': wat zijn ze en hoe waardevol zijn ze?

Publicaties
brAInfood: Wat gebeurt er met je gegevens na je overlijden?
brAInfood: Wat gebeurt er met je gegevens na je overlijden?

In deze brAInfood kom je te weten hoe je ervoor kan zorgen dat je nabestaanden toegang kunnen krijgen tot je digitale gegevens na je overlijden, als je dit uiteraard wenst.

Publicaties
brAInfood: Wat met fairness & AI?
brAInfood: Wat met fairness & AI?

Geeft de computer jou de job die je verdient? AI-systemen, die belangrijke beslissingen voor jou maken, kunnen soms bestaande vooroordelen herbevestigen. Door fairness principes toe te passen kunnen ontwikkelaars hierop inspelen. We stellen een aantal van deze principes aan je voor.

Publicaties
brAInfood: Belangrijke auteursrechtelijke overwegingen met betrekking tot tekst-naar-x-generatoren
brAInfood: Belangrijke auteursrechtelijke overwegingen met betrekking tot tekst-naar-x-generatoren

In deze brAInfood geven we een korte inleiding op tekst-naar-x-generatoren en worden enkele juridische overwegingen toegelicht op het vlak van auteursrecht

Publicaties
brAInfood: Hoe AI herkennen op de werkvloer?
brAInfood: Hoe AI herkennen op de werkvloer?

In deze brAInfood belichten we verschillende aspecten en principes om AI te herkennen en te verifiëren of een AI-systeem betrouwbaar is.

Publicaties
brAInfood: Hoe verantwoorde systemen ontwikkelen?
brAInfood: Hoe verantwoorde systemen ontwikkelen?

In deze brAInfood gaan we dieper in op het competentiemodel 'Welke kwalificaties zijn nodig voor verantwoorde systemen?'.

Publicaties
brAInfood-reeks gaat internationaal
brAInfood-reeks gaat internationaal

De brAInfood-reeks wordt dankzij CLAIRE vertaald in meerdere talen. In deze blogpost lees je hier meer over.

Publicaties
brAInfood: Wat moet ik met cookies?
brAInfood: Wat moet ik met cookies?

In deze brAInfood kom je meer te weten over cookies, en hoe je een cookie policy begrijpbaarder kan maken.

Publicaties
brAInfood: Ga je mee op Datawalk?
brAInfood: Ga je mee op Datawalk?

In deze brAInfood lees je meer over de opzet van een Datawalk en bekijken we enkele voorbeelden van datahubs die je in de stad kan tegenkomen.

Publicaties
brAInfood: Juridische beperkingen op gebruik van gegevens
brAInfood: Juridische beperkingen op gebruik van gegevens

In deze brAInfood gaan we dieper in de mogelijke juridische beperkingen waarop je tegen kan botsen wanneer je gegevens gebruikt.

Publicaties
brAInfood: Industrie 1, 2, 3, ... 4.0
brAInfood: Industrie 1, 2, 3, ... 4.0

In deze brAInfood gaan we dieper in op Industrie 4.0.

Publicaties
brAInfood: Hoe zorg je voor digitale inclusie?
brAInfood: Hoe zorg je voor digitale inclusie?

In deze brAInfood gaan we dieper in op hoe je rekening kan houden met digitale inclusie in de ontwikkeling van jouw nieuwe product of dienst.

Publicaties
brAInfood: Mobility as a Service, een nieuw mobiliteitsmodel met data als grondstof
brAInfood: Mobility as a Service, een nieuw mobiliteitsmodel met data als grondstof

In deze brAInfood gaan we dieper in op Mobility as a Service, een nieuw mobiliteitsmodel op basis van data.

Publicaties
brAInfood: Meet jij ook je gezondheid?
brAInfood: Meet jij ook je gezondheid?

In deze brAInfood gaan we dieper in op fitness trackers: wat doen ze juist, en waarop moet je letten bij het gebruik ervan?

Publicaties
brAInfood: Wat houdt transparante AI in?
brAInfood: Wat houdt transparante AI in?

In deze brAInfood lichten we kort een aantal types transparantie toe en hoe je best die evenwichtsoefening tussen te weinig of te veel transparantie kan aanpakken.

Publicaties
brAInfood: Wat zijn deepfakes?
brAInfood: Wat zijn deepfakes?

In deze brAInfood kom je meer te weten over deepfakes a.d.h.v. enkele voorbeelden en tips om ze te herkennen.

Publicaties
brAInfood: Algoritmische nieuwsselectie
brAInfood: Algoritmische nieuwsselectie

Deze brAInfood legt uit wat de risico’s zijn van algoritmische nieuwsselectie en hoe jij en de media ermee kunnen omgaan.

Publicaties
brAInfood: Hoe laten we Vlamingen creatief nadenken over AI?
brAInfood: Hoe laten we Vlamingen creatief nadenken over AI?

Deze brAInfood bevat een samenvatting van de voorstudie bij 1145 Vlamingen in kader van het amai!-project.

Publicaties
brAInfood: Strategieën om je privacy te beschermen
brAInfood: Strategieën om je privacy te beschermen

In deze brAInfood geven we je tips om je gegevens beter te beveiligen tegen allesomvattende surveillance door bedrijven of overheden en/of het openbaar beschikbaar worden van al jouw data door één enkel datalek.

Publicaties
brAInfood: Databescherming en chatbots
brAInfood: Databescherming en chatbots

Deze brAInfood licht enkele aandachtspunten m.b.t. chatbots toe, en geeft jongeren enkele tips om hun (persoons)gegevens beter te beschermen.

Publicaties
brAInfood: Welke obstakels belemmeren het delen van ANPR-gegevens in België?
brAInfood: Welke obstakels belemmeren het delen van ANPR-gegevens in België?

Deze brAInfood legt mogelijke pijnpunten voor gegevensdeling bloot aan de hand van het voorbeeld ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Publicaties
brAInfood: 2 populaire diensten die machine learning algoritmes gebruiken
brAInfood: 2 populaire diensten die machine learning algoritmes gebruiken

In deze brAInfood gaan we dieper in op algoritmes voor machinaal leren aan de hand van twee concrete voorbeelden: Netflix en navigatie-applicaties.

Publicaties
brAInfood: Hoe maak je de beslissingen van AI verklaarbaar?
brAInfood: Hoe maak je de beslissingen van AI verklaarbaar?

Deze brAInfood geeft je meer informatie over ‘verklaarbaarheid’ (explainability).

Publicaties
brAInfood: Databescherming en voice assistants
brAInfood: Databescherming en voice assistants

Deze brAInfood licht een aantal aandachtspunten toe met betrekking tot de privacy en gegevensbescherming van voice assistants.

Publicaties
brAInfood: Houdt mijn technologie rekening met ethiek?
brAInfood: Houdt mijn technologie rekening met ethiek?

Deze brAInfood presenteert een vragenlijst voor gebruikers van AI-technologieën om zelf te bepalen of een AI-systeem zich ethisch verantwoord gedraagt of niet.

Publicaties
brAInfood: Wie is aansprakelijk voor de schade bij zelfrijdende wagens?
brAInfood: Wie is aansprakelijk voor de schade bij zelfrijdende wagens?

Deze brAInfood is een beknopte weergave van de soms complexe juridische vraagstukken rond aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade bij zelfrijdende wagens.

Publicaties
brAInfood: Ben jij een expert in artificiële intelligentie?
brAInfood: Ben jij een expert in artificiële intelligentie?

Wat weet jij over artificiële intelligentie? Ben je een expert of een leek? Test je kennis in deze quiz!

Publicaties
brAInfood: Wat is 'legal sandboxing' voor AI?
brAInfood: Wat is 'legal sandboxing' voor AI?

Deze brAInfood gaat dieper in op ‘legal sandboxing’ voor artificiële intelligentie (AI), opgenomen door de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) van de Europese Commissie in het document ‘Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI’.

Publicaties
brAInfood: Hoe 'betrouwbaar' is artificiële intelligentie?
brAInfood: Hoe 'betrouwbaar' is artificiële intelligentie?

Een brAInfood die bij de 7 vereissten van AI van de AI HLEG een aantal vragen formuleert die je helpen na te denken over de betrouwbaarheid van je AI-systeem.

Publicaties
brAInfood: Hoe overleef je een gesprek over artificiële intelligentie?
brAInfood: Hoe overleef je een gesprek over artificiële intelligentie?

Deze brAInfood licht 8 concepten toe die vaak voorkomen in gesprekken over artificiële intelligentie. Wanneer je deze onder de knie hebt, ben je in staat om een basisgesprek over artificiële intelligentie te voeren en/of te volgen.

Publicaties
brAInfood: Hoe omschrijf jij artificiële intelligentie?
brAInfood: Hoe omschrijf jij artificiële intelligentie?

In deze eerste brAInfood gaat het Kenniscentrum in op de vraag: hoe definieer je dat nu eigenlijk, artificiële intelligentie?

Publicaties