Tag: ethics

Opleiding - Verantwoord innoveren met AI en data: Ethiek op organisatieniveau
Opleiding - Verantwoord innoveren met AI en data: Ethiek op organisatieniveau
Publicaties
Maak verantwoorde AI het middelpunt van jullie organisatie met behulp van een ethische innovatie strategie
Maak verantwoorde AI het middelpunt van jullie organisatie met behulp van een ethische innovatie strategie

Wil jouw organisatie meer oog voor ethiek bij de ontwikkeling of implementatie van datagedreven- en AI-toepassingen? In deze blogpost vertellen we waarom jouw organisatie een ethische innovatie strategie zou moeten opstellen, en hoe we je daarbij kunnen helpen.

Publicaties
Learning Community meet-up on 'How to develop a vision document on responsible AI in your organisation?'
Learning Community meet-up on 'How to develop a vision document on responsible AI in your organisation?'
Publicaties
Bijeenkomst - Lerend Netwerk 'AI and ethics in practice' op het Vlaams AI forum
Bijeenkomst - Lerend Netwerk 'AI and ethics in practice' op het Vlaams AI forum
Publicaties
Learning Community meet-up 'AI and ethics in practice'
Learning Community meet-up 'AI and ethics in practice'
Publicaties
Learning Community meet-up 'AI and ethics in practice' (subject to change)
Learning Community meet-up 'AI and ethics in practice' (subject to change)
Publicaties
Verenigd Koninkrijk - Richtlijnen voor ambtenaren bij het gebruik van generatieve AI
Verenigd Koninkrijk - Richtlijnen voor ambtenaren bij het gebruik van generatieve AI

De Britse regering heeft richtlijnen gepubliceerd die ambtenaren dienen te volgen indien zij generatieve AI gebruiken. Op die manier zou tracht men schade te voorkomen en een correct gebruik van dergelijke systemen te garanderen.

Publicaties
Test onze beleidstool verantwoorde AI
Test onze beleidstool verantwoorde AI

Op de FARI conferentie in Brussel zullen we een eerste prototype van onze beleidstool voor verantwoorde AI testen. Wil jij ook proefpersoon zijn?

Publicaties
Closing Event of the Beyond Cosmethics IdeaLab: "Responsible Ethics for Responsible Innovation"
Publicaties
Spain – Barcelona: Government measure for a municipal algorithms and data strategy for an ethical promotion of AI
Spain – Barcelona: Government measure for a municipal algorithms and data strategy for an ethical promotion of AI

Het stadsbestuur van Barcelona heeft een ethische strategie voor AI aangenomen die erop gericht is wetenschappelijke vooruitgang te vergemakkelijken, het technologische leiderschap van de stad in stand te houden en de digitale rechten van de burgers te waarborgen.

Publicaties
Webinar: Regulating deepfakes: an overview of policy initiatives
Webinar: Regulating deepfakes: an overview of policy initiatives
Publicaties
Verenigde Staten van Amerika - Responsible AI Guidelines in Practice
Verenigde Staten van Amerika - Responsible AI Guidelines in Practice

De Defense Innovation Unit, onderdeel van het Amerikaanse Departement van Defensie, heeft richtlijnen voor verantwoorde AI afgekondigd.

Publicaties
Europees Parlement – Draft Report on AI in the Digital Age
Europees Parlement – Draft Report on AI in the Digital Age

In dit voorstel van rapport worden de vele uitdagingen en opportuniteiten die gepaard gaan met AI beschreven en wordt een resem beleidsvoorstellen gelanceerd.

Publicaties
Hong Kong - PCPD richtlijnen met betrekking tot ontwikkeling en gebruik van AI
Hong Kong - PCPD richtlijnen met betrekking tot ontwikkeling en gebruik van AI

Richtsnoeren van de PCPD die organisaties helpen inzicht te krijgen in en te voldoen aan de toepasselijke voorschriften met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.

Publicaties
Tool: AI Blindspots healthcare
Tool: AI Blindspots healthcare

Hoe kan je rekening houden met maatschappelijke vooroordelen en structurele ongelijkheden in een AI zorgsysteem? Om je hierbij te helpen ontwikkelde het Kenniscentrum Data & Maatschappij en VIVES Hogeschool de AI Blindspots healthcare kaartenset.

Publicaties
Ethische principes en (niet-)bestaande juridische regels voor AI
Ethische principes en (niet-)bestaande juridische regels voor AI

Een praktische gids

Publicaties
Tool: AI Blindspots 2.0
Tool: AI Blindspots 2.0

Hoe kan je rekening houden met maatschappelijke vooroordelen en structurele ongelijkheden voor, tijdens en na de ontwikkeling van je data- of AI-toepassing? Om je hierbij te helpen ontwikkelde het Kenniscentrum Data & Maatschappij deze AI Blindspots kaartenset.

Publicaties
brAInfood: Houdt mijn technologie rekening met ethiek?
brAInfood: Houdt mijn technologie rekening met ethiek?

Deze brAInfood presenteert een vragenlijst voor gebruikers van AI-technologieën om zelf te bepalen of een AI-systeem zich ethisch verantwoord gedraagt of niet.

Publicaties