Tag: EU

Beleidsmonitor update 2022
Beleidsmonitor update 2022
Publicaties
Gastblog. The GDPR and the Artificial Intelligence Regulation – it takes two to tango?
Gastblog. The GDPR and the Artificial Intelligence Regulation – it takes two to tango?

Op 18 juni 2021 hebben het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor-EDPS) een gezamenlijk advies uitgebracht over het voorstel van een AI Verordening. In deze blogpost worden enkele bevindingen van het gezamenlijk advies 5/2021 van de EDPB/EDPS door Jenny Bergholm besproken, met name wat betreft de relatie met het EU-kader voor gegevensbescherming.

Publicaties
Gastblog. Good intentions, unintended consequences? How the Proposal for the AI Act might kick innovation out of the EU
Gastblog. Good intentions, unintended consequences? How the Proposal for the AI Act might kick innovation out of the EU

In deze Engelstalige gastbijdrage, eerder verschenen bij CiTiP KU Leuven, pleit Jan Czarnocki voor een technologieneutrale en op misbruik gerichte regulering van AI.

Publicaties
Lezing: Wat is AI en waarom zijn ethiek en recht daarbij van belang?
Lezing: Wat is AI en waarom zijn ethiek en recht daarbij van belang?

Over AI en huidige en toekomstige ethische en juridische uitdagingen

Publicaties
Beleidsmonitor update
Beleidsmonitor update
Publicaties
De Europese AI-regelgeving: wat houdt het voorstel in?
De Europese AI-regelgeving: wat houdt het voorstel in?

De wetgeving legt geharmoniseerde regels vast voor het op de markt brengen, het in dienst nemen en het gebruik van AI-systemen in de Europese Unie.

Publicaties
Europese Commissie – 2030  Digital Compass: the European way for the Digital Decade
Europese Commissie – 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade
Publicaties