Policy Prototyping

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij zet actief in op de beleidsprototypemethode. Policy prototyping of beleidsprototypering verwijst naar een innovatieve manier van beleidsvorming, vergelijkbaar met product- of bèta-testen. Door gebruik te maken van een prototypingbenadering kunnen beleidsmakers en belanghebbenden tastbare en praktische prototypes van voorgesteld beleid creëren, waardoor ze de beleidsmaatregelen kunnen testen en verfijnen voordat ze op grote schaal worden geïmplementeerd.

Deze aanpak helpt bij het vroegtijdig identificeren van mogelijke hiaten, uitdagingen of onbedoelde gevolgen, zodat beleidsmakers noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen kunnen aanbrengen en belanghebbenden zich kunnen voorbereiden op toekomstig beleid.

In essentie overbrugt beleidsprototyping de kloof tussen beleidsontwerp en implementatie in de praktijk, waardoor de effectiviteit en haalbaarheid van beleid worden vergroot en het risico op kostbare fouten of mislukkingen wordt geminimaliseerd.

Hieronder vindt u al het werk dat het Kenniscentrum al verricht heeft rond beleidprototypering.

Indien u vragen of interesse heeft, kan u terecht bij Thomas Gils (thomas.gils@kuleuven.be) of Frederic Heymans (frederic.heymans@vub.be)