Tag: ALTAI

Tool: AI Assessment Tool
Tool: AI Assessment Tool

Deze open-source AI assessment tool van AI4Belgium, gebaseerd op de ALTAI-vragenlijst van de Europese Commissie, kan je helpen om jouw AI-systeem meer transparant, robust en betrouwbaar te maken

Publicaties
Nieuwe AI assessment tool van AI4Belgium
Nieuwe AI assessment tool van AI4Belgium

AI4Belgium lanceerde deze week een nieuwe ethische tool. De tool laat toe om de voorwaarden voor Trustworthy AI te evalueren aan de hand van de ALTAI-vragenlijst.

Publicaties
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!

In tijden van 'AI-gekte' wil CiTiP KULeuven oproepen tot de nodige zorgvuldigheid en tot een gerichte aanpak met betrekking tot de regulering van AI technologie. Immers, wie pleit voor een volledig nieuw juridisch kader voor AI veronderstelt dat de huidige kaders onvoldoende zijn én/of dat meer of nieuwe wetgeving sowieso beter is. Vaak gaat het daarbij om voorstellen van nieuwe regels of (op te richten) autoriteiten, en dan bij voorkeur op Europees niveau. En hoewel wetgevende initiatieven en voorstellen zeker een meerwaarde kunnen zijn, moet de insteek ervan toch in een gepast perspectief worden geplaatst.

Publicaties
Samenwerken aan de ontwikkeling van betrouwbare AI: 2 prototypes belicht
Samenwerken aan de ontwikkeling van betrouwbare AI: 2 prototypes belicht

We belichten twee concepten die proberen om de ethische principes van de High-Level Expert Group on AI meer actionable te maken in ontwikkelingsprocessen.

Publicaties
Ethische principes en (niet-)bestaande juridische regels voor AI
Ethische principes en (niet-)bestaande juridische regels voor AI

Een praktische gids

Publicaties