Tag: UK

Verenigd Koninkrijk - AI Safety Institute
Verenigd Koninkrijk - AI Safety Institute

Het Artificial Intelligence Safety Institute (AISI) is een door de overheid gesteunde organisatie die zich richt op het bevorderen van kennis over AI-veiligheid door nieuwe AI-modellen te onderzoeken, evalueren en testen en fundamenteel onderzoek uit te voeren naar veiligheid in het licht van snelle AI-vooruitgang.

Publicaties
Verenigd Koninkrijk - Richtlijnen voor ambtenaren bij het gebruik van generatieve AI
Verenigd Koninkrijk - Richtlijnen voor ambtenaren bij het gebruik van generatieve AI

De Britse regering heeft richtlijnen gepubliceerd die ambtenaren dienen te volgen indien zij generatieve AI gebruiken. Op die manier zou tracht men schade te voorkomen en een correct gebruik van dergelijke systemen te garanderen.

Publicaties
Verenigd Koninkrijk - Pro-innovatie aanpak voor AI regelgeving
Verenigd Koninkrijk - Pro-innovatie aanpak voor AI regelgeving

De overheid van het VK heeft een whitepaper gepubliceerd met hun plannen voor een pro-innovatie aanpak van AI-beleid

Publicaties
Verenigd Koninkrijk - UK Science and Technology Framework
Verenigd Koninkrijk - UK Science and Technology Framework

Het kader voor wetenschap en technologie beschrijft de aanpak van de Britse regering om van het VK tegen 2030 een supermacht op het gebied van wetenschap en technologie te maken.

Publicaties
Verenigd Koninkrijk - Digital sandbox FCA
Verenigd Koninkrijk - Digital sandbox FCA

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft twee pilootprojecten omtrent een Digital Sandbox georganiseerd. Deze projecten kunnen dienen als een interessante aanpak voor "regulatory sandboxes".

Publicaties
UK - Raadpleging over een nieuwe Britse regeling voor gegevensbescherming: 'Data: a new direction'
UK - Raadpleging over een nieuwe Britse regeling voor gegevensbescherming: 'Data: a new direction'

De Britse regering heeft een raadpleging gelanceerd over hervormingen om een nieuwe Brits regime voor gegevensbescherming te creëren.

Publicaties
UK - High Potential Individual Visa route voor toptalenten
UK - High Potential Individual Visa route voor toptalenten

Het VK heeft een nieuwe High Potential Visa route ingevoerd die recent afgestudeerden van uitmuntende buitenlandse universiteiten zou moeten aantrekken.

Publicaties
België - Study on Potential Policy Measures to Promote the Uptake and the Use of AI in Belgium in Specific Economic Domains
België - Study on Potential Policy Measures to Promote the Uptake and the Use of AI in Belgium in Specific Economic Domains

De Belgische FOD Economie heeft een uitgebreide studie gepubliceerd in verband met de impact van AI op het Belgische economische recht (bv. IE, verzekeringen, mededingingsrecht etc.)

Publicaties
Verenigd Koninkrijk - AI Standards Hub
Verenigd Koninkrijk - AI Standards Hub

Het Verenigd Koninkrijk start een proefproject rond een nieuwe hub voor AI-standaarden.

Publicaties
Verenigd Koninkrijk – Department for Digital, Culture, Media & Sport – Data: A New Direction
Verenigd Koninkrijk – Department for Digital, Culture, Media & Sport – Data: A New Direction

De Britse overheid heeft in september een reeks voorstellen gelanceerd om de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming te hervormen naar een meer ambitieus, groeibevorderend en innovatievriendelijk wetgevend kader.

Publicaties