Glossary overview

H

Hacker

Iemand die zijn technische kennis van bugs of exploits gebruikt om in computersystemen in te breken en toegang te krijgen tot gegevens die anders niet voor hen beschikbaar zouden zijn.

Extra informatie:
Als men in de media spreekt over hackers gaat het meestal over 'Black Hat' hackers, ook wel crackers genoemd. Dit zijn personen (of groepen) die slechte bedoelingen hebben en hun kennis gebruiken om illegaal toegang tot een systeem of data te verkrijgen met de intentie deze informatie te stelen, te verkopen en/of openbaar te maken. Daar tegenover staan zogehete 'White Hat' hackers, ook wel 'Ethische hackers'. Dit zijn personen (of groepen) die werken om gegevens te beschermen tegen andere hackers door kwetsbaarheden in systemen te vinden die kunnen worden verholpen. 'White Hats' worden meestal ingehuurd door de eigenaar van het systeem en worden doorgaans betaald voor hun werk. Hun werk is niet illegaal omdat het wordt gedaan met toestemming van de systeemeigenaar.

M

Machine Learning (ML)

Dutch translation: Machinaal Leren

Een van de manieren om Machine Learning te omschrijven is het onderzoeksveld dat computers de mogelijkheid geeft om een taak te leren zonder hiervoor expliciet geprogrammeerd te worden. Een computer kan leren van data of door ervaring (zie ook 'Supervised Learning', 'Unsupervised Learning' en 'Reinforcement Learning'). Machine learning kan gebruikt worden om uit te leggen wat er gebeurt, om voorspellingen te maken of om suggesties te geven.

R

Raw data

Dutch translation: Ruwe data

In de context van 'data mining' en data science zijn ruwe data de gegevens die doorgaans in grote volumes ongestructureerd van machines komen.

Ongestructureerde data zijn data die ongeordend zijn in bv. tabellen, waarvan de betekenis pas duidelijk wordt na een grondige analyse. De verwerking van deze gegevens is daarom moeilijk en kost veel tijd.

Ruwe data wordt gezien als het laagste niveau van zogenaamde 'datamaturiteit'. Om tot meer datamaturiteit te komen, moet de hoeveelheid data kleiner worden, onder meer door de data te structureren en ordenen (bv. door datawetenschappers of analisten).